De ouderavonden

Voor ouders/verzorgers worden er jaarlijks meerdere bijeenkomsten georganiseerd waarin zij kunnen meepraten, meedenken (en eventueel ook meedoen) over de klas van hun eigen kind. Deze avonden worden door de mentor, soms ook door de ouders/verzorgers voorbereid. Vaak worden vakdocenten uitgenodigd om hun aanpak toe te lichten. Vooraf kunnen ouders/verzorgers bespreekpunten inbrengen.

 

 

Ouderavonden 2018 – 2019

Klas 7:  25 september en 10 april
Klas 8: 3 oktober en 2 april
Klas 9: 9 oktober, 10 januari (thema-avond), 26 februari (9ABC), 14 maart (9KLQST)
Klas 10: 20 september (10AB), 16 oktober (10KLQST), 4 maart
Klas 11: 26 september, 6 februari, 27 maart
Klas 12: 2 oktober en 9 april
Tafeltjesavond:  13 februari

 

 

Examentraject 2019 10mavo

Overstap Ouderavond ouders en leerlingen

Examentraject 2019 10mavo