De ouderavonden

Voor ouders/verzorgers worden er jaarlijks meerdere bijeenkomsten georganiseerd waarin zij kunnen meepraten, meedenken (en eventueel ook meedoen) over de klas van hun eigen kind. Deze avonden worden door de mentor, soms ook door de ouders/verzorgers voorbereid. Vaak worden vakdocenten uitgenodigd om hun aanpak toe te lichten. Vooraf kunnen ouders/verzorgers bespreekpunten inbrengen.

 

Documenten ouderavonden:

ouderavond 9e klas
Klas 10 ouderavond september 2017
Op weg naar een vernieuwd havo traject

 

De documenten over LOB klas 9mh en 10 mavo zijn allemaal te vinden bij decanaat en stages/decanaat mavo

Voor 9M gaat het om de Nieuwsbrief 1 voor 9 mavo 2017-2018
Voor 10M gaat het om de Nieuwsbrief 1 voor 10 mavo 2017-2018
Voor 10H gaat het om de Voorlichting over het vak LOB voor 10 havo 2017-2018