Beste ouders/ verzorger,

 

Zoals al eerder aangekondigd zal het voorjaarsconcert niet doorgaan op de geplande datum. Gezien de huidige ontwikkelingen is ook niet duidelijk wanneer en op welke wijze nog een opvoering gaat plaatsvinden. Om die reden zullen we de terugbetaling van de bestelde kaartjes in gang zetten. 

 

Ik vraag U hierbij nog het volgende in overweging te nemen. U kunt ervoor kiezen om (een deel van) het betaalde bedrag alsnog weer over te boeken als vrijwillige bijdrage voor reeds gemaakte kosten.Zo beperken we het verlies maar kunnen we wellicht vooral ook een gebaar maken naar ingehuurde krachten (muzikanten, technicus) en hen alsnog enigszins compenseren voor gederfde inkomsten.  

 

U kunt het eventuele bedrag overboeken op:  

Stichting de Vrije School Noord en Oost Nederland

NL82 INGB 0650761456 o.v.v. vrijwillige bijdrage vjc

 

Met vriendelijke groet,

 

Ton Wijnbergen