Wijziging leerroutes havo en C-stroom

Er is een wijziging in onze leerroutes havo en C-stroom. De inspectie staat ons niet langer toe om leerlingen langer over een leerroute te laten doen dan in het reguliere onderwijs. Tijdens de scholenmarkt in Martiniplaza in november 2018 was dit nog niet bekend. Deze wijziging staat dan ook niet juist in onze huidige informatiekrant.

Voor de C-stroom betekent het dat de leerlingen die zich inschrijven voor schooljaar 2019/2020 in principe binnen vier jaar hun mavodiploma halen. Voorheen was dit een vijfjarig traject. Voor de havo betekent het dat de leerlingen die zich inschrijven voor schooljaar 2019/2020 in principe binnen vijf jaar hun havodiploma halen, waar dat tot nog toe in principe zes jaar was.