Zij-instroom en het beleid

Wat is zij-instroom

Zij-instroom is de instroom van leerlingen die al op een middelbare school zitten en de wens hebben om over te stappen naar het Parcival College.  

Instroom is mogelijk in de eerste weken na de zomervakantie (aanmelding én bevestiging moeten afgerond zijn voor de vakantie). 
De procedure van plaatsing in dit lopende schooljaar is voor alle leerjaren afgerond. 

Voor informatie over zij-instroom klas 7-11 (dus aanmeldingen voor het huidige brugklasjaar en de hogere klassen) kunt u contact opnemen met:
Hieke Beukema, op dinsdag 9.00 – 10.00 uur via  050-5201800  of via zij-instroom@parcivalcollege.nl

Hoe kan ik mijn kind tussentijds aanmelden?
Ouders sturen een e-mail naar zij-instroom@parcivalcollege.nl 
met het verzoek om informatie, of ouders nemen contact op tijdens het telefonisch spreekuur op dinsdagochtend.

Indien van toepassing krijgt u vervolgens het aanmeldformulier zij-instroom toegestuurd. U vult dit in en u stuurt dit naar:

Administratie Parcival College
t.a.v. zij-instroom
Merwedestraat 45
9725 KA Groningen

Als er plek is, volgt er een gesprek met ouders en de leerling. Er vindt een overleg met de huidige school plaats. In geval van plaatsing kan besloten worden dat een leerling een proeftijd heeft.

Voorkeursbeleid 

Het Parcival College hanteert een voorkeursbeleid. Hierbij wordt er voorrang gegeven aan de volgende leerlingen:
– Kinderen die van een vrijeschool komen. 
– Broertjes en zusjes van huidige leerlingen.
– Kinderen van medewerkers van het Parcival College.

Uitzonderingen
De toelatingscommissie maakt uitzonderingen in geval van verhuizing of van een acute situatie waarin de leerling snel een plaats nodig heeft. Bij zorg op meerdere gebieden (leren, gedrag) is plaatsing beperkt mogelijk.