Zij-instroom

Beleid zij-instroom

Wat is zij-instroom
Zij-instroom is de instroom van leerlingen die al op een middelbare school zitten en de wens hebben om over te stappen naar het Parcival College.  

Instroom is uitsluitend mogelijk in de eerste week na de zomervakantie en de eerste week na de kerstvakantie (aanmelding én bevestiging moeten afgerond zijn voor de vakanties).   
Zij-instroom schooljaar 2020-2021:
Er is een wachtlijst voor zij-instroom. 

Voor informatie over zij-instroom klas 7-11 (dus aanmeldingen voor het huidige brugklasjaar en de hogere klassen) kunt u contact opnemen met:
Hieke Beukema, op dinsdag 9.00 – 10.00 uur en donderdag van 13:00 – 14:00 uur via  050-5201800  of via zij-instroom@parcivalcollege.nl

Hoe kan ik mijn kind tussentijds aanmelden?
Ouders sturen een e-mail naar zij-instroom@parcivalcollege.nl 
met het verzoek om informatie, of ouders nemen contact op tijdens het telefonisch spreekuur op dinsdagochtend.

Indien van toepassing krijgt u vervolgens het aanmeldformulier zij-instroom toegestuurd. U vult dit in en u stuurt dit naar:

Administratie Parcival College
t.a.v. zij-instroom
Merwedestraat 45
9725 KA Groningen

Als er plek is, volgt er een gesprek met ouders en de leerling. Er vindt een overleg met de huidige school plaats. In geval van plaatsing kan besloten worden dat een leerling een proeftijd heeft.

Uitzonderingen
De toelatingscommissie maakt uitzonderingen in geval van verhuizing of van een acute situatie waarin de leerling snel een plaats nodig heeft. Bij zorg op meerdere gebieden (leren, gedrag) is plaatsing beperkt mogelijk.